ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ม.3 ออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


รายชื่อวิชาเรียนเพิ่มเติมทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2/2562
No. ชื่อชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ง20238 (ทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร) 30 30 ม.3
2 ง20244 (ทักษะอาชีพช่างแกะสลักผลไม้) 31 31 ม.3
3 ง20245 (ทักษะอาชีพเกษตร) 34 35 ม.3
4 ง20229 (ทักษาอาชีพผลิตและขยายพันธุ์พืช) 30 30 ม.3
5 ง20242 (ทักษะอาชีพช่างตัดผม) 30 12 ม.3
6 ง20228 (ทักษะอาชีพการผลิตและแปรรูปเห็ด) 35 35 ม.3
7 ง20243 (ทักษะอาชีพช่างโรงงาน) 32 20 ม.3
8 ง20233 (ทักษะอาชีพขนมไทย) 31 31 ม.3