ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ม.3 ออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


เปิดใช้งาน ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ม.3 ออนไลน์
รายชื่อวิชาเรียนเพิ่มเติมทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 1/2561
No. ชื่อชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ง20229 (ทักษะอาชีพการผลิตและการขยายพันธ์พืช) 35 35 ม.3
2 ง30228 (ทักษะอาชีพการผลิตและแปรรูปเห็ด) 35 13 ม.3
3 ง20237 (ทักษะอาชีพเกษตร) 38 39 ม.3
4 ง20233 (ทักษะอาชีพขนมไทย) 40 40 ม.3
5 ง20235 (ทักษะอาชีพจัดสวนแก้ว) 38 38 ม.3
6 ง20227 (ทักษะอาชีพช่างฝีมือแรงงาน) 40 40 ม.3
7 ง20234 (ทักษะอาชีพธุรกิจ) 38 38 ม.3
8 ง20238 (ทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร) 42 42 ม.3