ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ม.3 ออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


เปิดใช้งาน ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ม.3 ออนไลน์
รายชื่อวิชาเรียนเพิ่มเติมทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2/2560
No. ชื่อชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ง20230 (ทักษะอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 30 20 ม.3
2 ง20232 (ทักษะอาชีพสิ่งพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 30 17 ม.3
3 ง20231 (ทักษะอาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และเทคโนฯ) 30 30 ม.3
4 ง20229 (ทักษะอาชีพการผลิตและการขยายพันธ์พืช) 30 30 ม.3
5 ง20237 (ทักษะอาชีพเกษตร) 30 30 ม.3
6 ง20235 (ทักษะอาชีพจัดสวนแก้ว) 31 31 ม.3
7 ง20233 (ทักษะอาชีพขนมไทย) 31 31 ม.3
8 ง20234 (ทักษะอาชีพธุรกิจ) 30 30 ม.3
9 ง20238 (ทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร) 30 29 ม.3