ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ม.3 ออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


รายชื่อวิชาเรียนเพิ่มเติมทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 1/2560
No. ชื่อชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ง20228 (ทักษะอาชีพการผลิตและการแปรรูปเห็ด) 36 36 ม.3
2 ง20229 (ทักษะอาชีพการผลิตและการขยายพันธ์พืช) 35 31 ม.3
3 ง20230 (ทักษะอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 35 35 ม.3
4 ง20231 (ทักษะอาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และเทคโนฯ) 35 35 ม.3
5 ง20232 (ทักษะอาชีพสิ่งพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 35 23 ม.3
6 ง20233 (ทักษะอาชีพขนมไทย) 45 39 ม.3
7 ง20227 (ทักษะอาชีพช่างฝีมือแรงงาน) 35 35 ม.3
8 ง20234 (ทักษะอาชีพบริหารธุรกิจ) 35 35 ม.3
9 ง20235 (ทักษะอาชีพจัดสวนแก้ว) 35 20 ม.3