ระบบเลือกวิชาภาษาที่ 2 ออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


ระบบการเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2560
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) สมปอง อังคาร/3 50 29 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
2 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) เพชรลัดดา อังคาร/3 50 41 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
3 จ30201 (ภาษาจีน) อุมาพร อังคาร/3 50 30 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
4 จ30201 (ภาษาจีน) ลฎาภา อังคาร/3 50 50 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
5 ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ศศิวิมล อังคาร/3 50 49 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
6 ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) พัชรีย์ อังคาร/3 50 17 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
7 ต30207 (ภาษาเขมร) ชาง อังคาร/3 50 10 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
8 ต30201 (ภาษาเวียตนาม) ศุภนิดา อังคาร/3 50 15 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
9 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) เพชรลัดดา จันทร์/4 50 32 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
10 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) น้ำอ้อย จันทร์/4 50 24 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
11 จ30201 (ภาษาจีน) รุ่งทิวา จันทร์/4 50 51 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
12 จ30201 (ภาษาจีน) ลฎาภา จันทร์/4 50 53 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
13 ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ศศิวิมล จันทร์/4 50 41 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
14 ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) พัชรีย์ จันทร์/4 50 2 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
15 ต30207 (ภาษาเขมร) ชาง จันทร์/4 50 49 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
16 ต30201 (ภาษาเวียตนาม) ศุภนิดา จันทร์/4 50 13 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
17 ญ31201 (ภาษาญี่ปุ่น) น้ำอ้อย อ.1-2,พฤ.1-2,ศ.6-7 25 30 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
18 จ31201 (ภาษาจีน) อุมาพร อ.1-2,พฤ.1-2,ศ.6-7 25 22 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
19 จ31201 (ภาษาจีน) ลฎาภา อ.1-2,พฤ.1-2,ศ.6-7 25 16 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
20 ฝ31201 (ภาษาฝรั่งเศส) พัชรีย์ อ.1-2,พฤ.1-2,ศ.6-7 25 27 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
21 ต31201 (ภาษาเวียตนาม) ศุภนิดา อ.1-2,พฤ.1-2,ศ.6-7 25 24 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
22 ต31207 (ภาษาเขมร) ชาง อ.1-2,พฤ.1-2,ศ.6-7 25 13 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
23 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) สมปอง จันทร์/9 40 48 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
24 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) เพชรลัดดา จันทร์/9 40 42 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
25 จ20201 (ภาษาจีน) รุ่งทิวา จันทร์/9 40 40 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
26 จ20201 (ภาษาจีน) ลฎาพา จันทร์/9 40 40 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
27 ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) พัชรีย์ จันทร์/9 40 39 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
28 ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ศศิวิมล จันทร์/9 40 32 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
29 ต20207 (ภาษาเขมร) ชาง จันทร์/9 40 16 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
30 ต20201 (ภาษาเวียตนาม) ศุภนิดา จันทร์/9 40 1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
31 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) เพชรลัดดา จันทร์/3 40 41 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
32 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) น้ำอ้อย จันทร์/3 41 41 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
33 จ20201 (ภาษาจีน) อุมาพร จันทร์/3 40 40 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
34 จ20201 (ภาษาจีน) รุ่งทิวา จันทร์/3 40 40 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
35 ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) พัชรีย์ จันทร์/3 40 39 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
36 ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ศศิวิมล จันทร์/3 40 40 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
37 ต20207 (ภาษาเขมร) ชาง จันทร์/3 40 37 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
38 ต20201 (ภาษาเวียตนาม) ศุภนิดา จันทร์/3 40 31 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14