ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


รายชื่อชุมนุมทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2561
No. ชื่อชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 A-MATH 25 24 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
2 A-MATH 25 21 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
3 ASEAN Quiz 30 25 ม.4, ม.5
4 Bright UP English 25 2 ม.3
5 CEFR TEST 20 2 ม.1, ม.2
6 Cover dance 30 24 ม.4
7 Cross word 25 15 ม.4, ม.5, ม.6
8 D.I.Y 25 14 ม.4, ม.5, ม.6
9 D.I.Y. (นักประดิษฐ์) 25 8 ม.4, ม.5, ม.6
10 DIY 25 0 ม.4, ม.5, ม.6
11 DIY 20 18 ม.4, ม.5, ม.6
12 DIY2 20 2 ม.3
13 English for AEC 20 4 ม.6
14 English for fun 20 20 ม.6
15 English variety 20 16 ม.1
16 ERROR 25 21 ม.4, ม.5, ม.6
17 Gossip Clup 20 4 ม.6
18 GSP ม.ต้น 25 7 ม.1, ม.2, ม.3
19 GSP ม.ต้น 25 18 ม.1, ม.2, ม.3
20 infographic D-Science 25 18 ม.1, ม.2, ม.3
21 IT. D.I.Y 25 22 ม.4, ม.5, ม.6
22 Math for you 25 5 ม.1
23 Math Movie 25 5 ม.4, ม.5, ม.6
24 New words 25 20 ม.4, ม.5, ม.6
25 Plern English 20 13 ม.1, ม.2, ม.3
26 Speak out loud 25 22 ม.1, ม.2
27 Spelling Bee 25 3 ม.4, ม.5, ม.6
28 Spelling Bee 25 9 ม.1, ม.2, ม.3
29 Spelling Bees 31 30 ม.2, ม.4, ม.5, ม.6
30 Sudoku 25 23 ม.4, ม.5, ม.6
31 Sudoku 25 24 ม.1, ม.2, ม.3
32 swimming 40 33 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
33 World trip vibes 30 26 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
34 การอ่านแนว PISA 25 4 ม.1, ม.2, ม.3
35 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 25 16 ม.4
36 การแสดงวิทยาศาสตร์ 35 32 ม.4, ม.5, ม.6
37 ข้อสอบออนไลน์ 27 25 ม.4, ม.5, ม.6
38 คณิตครูเบื้ม 56 51 ม.1, ม.2, ม.3
39 คณิตคิดดี 25 22 ม.1, ม.2, ม.3
40 คณิตคิดสนุก 25 3 ม.4, ม.5, ม.6
41 คณิตคิดสนุก 25 12 ม.4, ม.5, ม.6
42 คณิตคิดสนุก 30 28 ม.1, ม.2, ม.3
43 คณิตศาสตร์ 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
44 คณิตศาสตร์ ม.5 20 5 ม.4, ม.5, ม.6
45 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 20 16 ม.1, ม.2, ม.3
46 คณิตศาสตร์บูรณาการ 25 22 ม.1, ม.2, ม.3
47 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 25 11 ม.1, ม.2, ม.3
48 คณิตสร้างสรรค์ 25 18 ม.4, ม.5, ม.6
49 คณิตสร้างสรรค์ 25 4 ม.4, ม.5, ม.6
50 คนรักษ์ศิลป์ 30 28 ม.1, ม.2, ม.3
51 คนวาดเขียน 25 21 ม.4, ม.5, ม.6
52 ครูรุ่งทิวา 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
53 คหกรรม 25 15 ม.1
54 คหกรรม 30 10 ม.4, ม.5, ม.6
55 คอมพิวเตอร์ 20 20 ม.3
56 คอมพิวเตอร์ 30 15 ม.4, ม.5, ม.6
57 คอมพิวเตอร์ 25 23 ม.1, ม.2, ม.3
58 คอมพิวเตอร์ 20 7 ม.4
59 คอมพิวเตอร์ 25 24 ม.1, ม.2, ม.3
60 คอมพิวเตอร์ 40 23 ม.2
61 คำคม 25 25 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
62 คุณนะทำ "ความดี" 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
63 คุณนะทำ "ความดี" 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
64 คุ้มครองผู้บริโภค 20 19 ม.6
65 งานถัก 20 17 ม.5, ม.6
66 งานถัก1 20 8 ม.3
67 จิตสาธารณะ 25 15 ม.4, ม.5, ม.6
68 จิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม 21 15 ม.4, ม.5, ม.6
69 จินตคณิตคิดเลขเร็ว 27 27 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4
70 ชีวิทยาภายใต้จุลทรรศ 20 5 ม.4, ม.5
71 ชุมนุมร่วมกันครูรุ่งอรุณ 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
72 ชุมนุมร่วมกับครู..ชริตา 0 0 ม.1, ม.2, ม.3
73 ชุมนุมร่วมกับครู..ปรเมศ 0 0 ม.
74 ชุมนุมร่วมกับครู..ปาลิตา 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
75 ชุมนุมร่วมกับครู..ศิริชัย 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
76 ชุมนุมร่วมกับครู.ชเรนทร์ 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
77 ชุมนุมร่วมกับครูนิรันดร 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
78 ชุมนุมร่วมกับครูมยุรี 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
79 ชุมนุมร่วมกับครูรัตนพรรณ 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
80 ชุมนุมร่วมกับครูวรรธนี 0 0 ม.1, ม.2, ม.3
81 ชุมนุมร่วมกับครูวันเฉลิม 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
82 ชุมนุมร่วมกับครูวันเฉลิม 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
83 ญี่ปุ่นน่ารู้ 25 25 ม.5
84 ดนตรีคลาสสิก วงออร์เคสตร้า 50 46 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
85 ดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน 50 45 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
86 ดนตรีไทย 50 26 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
87 ดาราศาสตร์ 25 23 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
88 ตะกร้อ 40 33 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
89 ทักษะชีวิต 20 12 ม.3
90 ทัศนศิลป์ 25 14 ม.4, ม.5, ม.6
91 ท่องเที่ยวแดนมังกร 20 16 ม.4, ม.5, ม.6
92 ธนาคารโรงเรียน 25 24 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
93 นักคิดนักอ่าน 35 32 ม.6
94 นักคิดสร้างสรรค์ 40 34 ม.1, ม.2, ม.3
95 นักชีววิทยา 25 15 ม.4, ม.5, ม.6
96 นักดาราศาสตร์ 25 14 ม.5, ม.6
97 นักบัญชีน้อย 25 5 ม.1
98 นักบินน้อย 30 24 ม.1, ม.2, ม.3
99 นักสะสม 20 12 ม.4, ม.5, ม.6
100 นักอนุรักษ์ตัวน้อย 28 26 ม.1, ม.2, ม.3
101 นักออกแบบ 27 24 ม.1
102 บาสเกตบอล 50 49 ม.1, ม.2, ม.3
103 ประชาสัมพันธ์ 28 25 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
104 ประชาสัมพันธ์ 25 22 ม.1, ม.2, ม.3
105 ประดิษฐคิดสร้างสรรค์ 25 24 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
106 ปริศนาพาสนุก 25 17 ม.4, ม.5, ม.6
107 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี 25 15 ม.1
108 ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 30 0 ม.4
109 พฤกษศาสตร์ 25 13 ม.3
110 พับกระดาษ 26 25 ม.1
111 ฟิสิกส์ICT 25 11 ม.4, ม.5, ม.6
112 ฟุตซอล 50 20 ม.1, ม.2, ม.3
113 ฟุตบอล 90 63 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
114 ภาษา PASA 25 7 ม.2
115 ภาษาญี่ปุ่น 20 19 ม.1
116 ภาษาฝรั่งเศลน่ารู้ 20 6 ม.6
117 ภาษาพาสนุก 25 3 ม.1
118 ภาษาพาไป (เขมร ลาว) 30 28 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
119 ภาษาเขมรละคำ 20 13 ม.1
120 มัคคุเทศก์จิตอาสา 20 2 ม.4, ม.5, ม.6
121 ยุวบรรณารักษ์ 25 14 ม.1, ม.2, ม.3
122 ย้อนรอยนักวิทย์ 25 18 ม.1, ม.2, ม.3
123 รถประดิษย์ประหยัดเชื้อเพลิง 30 11 ม.4, ม.5
124 รักการอ่าน 25 14 ม.3
125 รักท้องถิ่นของเรา 25 24 ม.1, ม.2, ม.3
126 รักบี้ฟุตบอล 32 28 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
127 รักษาดินแดน 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
128 รักษาดินแดน 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
129 รักษาดินแดน 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
130 รักษาดินแดน 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
131 รักษาดินแดน 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
132 รักษาดินแดน ปี1(ทุกนาย) 200 189 ม.4
133 รักษาดินแดน ปี2 (ทุกนาย) 300 242 ม.5, ม.6
134 รักษาดินแดน ปี3 (ทุกนาย) 250 244 ม.6
135 รักษ์อาเซียน 20 16 ม.4, ม.5
136 ลูกเสือกองเกียรติยศ 31 30 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
137 วงโยธวาฑิต 50 11 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
138 วงโยธวาฑิต 50 6 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
139 วรรณคดีมรดก 25 5 ม.1, ม.2, ม.3
140 วรรณคดีไทย 25 14 ม.4, ม.5, ม.6
141 วัฒนธรรมฝรั่งเศล 25 15 ม.4, ม.5, ม.6
142 วัฒนธรรมไทย 25 6 ม.1, ม.2, ม.3
143 วัฒนธรรมไทย 20 3 ม.1, ม.2, ม.3
144 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 25 23 ม.1, ม.2
145 วิทย์คิดสนุก 31 29 ม.4, ม.5, ม.6
146 วิทย์สร้างสรรค์ 25 23 ม.1, ม.2, ม.3
147 วิทย์สู่อาชีพ 30 6 ม.6
148 ศิลปะงานจุด 25 22 ม.4, ม.5, ม.6
149 สนักกับสารคดี 20 13 ม.4, ม.5, ม.6
150 สนุกกับวิทยาศาสตร์ 20 7 ม.4, ม.5, ม.6
151 สนุกกับวิทยาศาสตร์ 2 20 0 ม.4, ม.5, ม.6
152 สนุกกับวิทยาศาสตร์ 3 20 12 ม.4, ม.5, ม.6
153 สวนในภาชนะ 25 21 ม.3
154 สังคมยุคใหม่ 30 17 ม.4, ม.5
155 สารานุกรมไทย 30 28 ม.1, ม.2, ม.3
156 สุขศึกษาน่ารู้ 30 22 ม.1, ม.2, ม.3
157 หนังสือคือเพื่อน 20 13 ม.1
158 หมากล้อม คัดเอง 30 คนติดต่อครู 16 14 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
159 หุ่นยนต์ 35 23 ม.1, ม.2, ม.3
160 หุ่นยนต์ 20 12 ม.1, ม.2, ม.3
161 หุ่นยนต์ 20 10 ม.3
162 อ.ย.น้อย 30 30 ม.1, ม.2
163 อ.ย.น้อย 0 0 ม.1, ม.2, ม.3
164 อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
165 ออกแบบสิ่งพิมพ์ 20 14 ม.1
166 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 25 2 ม.4, ม.5, ม.6
167 อัจฉริยะสร้างได้ 20 8 ม.4, ม.5, ม.6
168 อานาปนสติ 25 13 ม.1, ม.2, ม.3
169 อาสาจราจร 30 15 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
170 อุตสาหกรรม 30 28 ม.1, ม.2, ม.3
171 อ้อเจ้า 20 4 ม.2
172 เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 20 10 ม.4, ม.5, ม.6
173 เกมปริศนาอักษรไขว้ 25 4 ม.4, ม.5, ม.6
174 เกษตร 25 23 ม.2
175 เคมีชีวิตประจำวัน 20 5 ม.4, ม.5, ม.6
176 เคมีสร้างสรรค์ 25 2 ม.4, ม.5, ม.6
177 เครือข่ายความดีวิธีพอเพียง 20 9 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
178 เคหพยาบาล 25 6 ม.1
179 เคหพยาบาล 20 16 ม.4
180 เคหะพยาบาล 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
181 เปิดโลกแดนปลาดิบ 20 11 ม.4, ม.5
182 เปิดโลกแดนมังกร 20 15 ม.4, ม.5, ม.6
183 เล่านิทานคุณธรรม 25 12 ม.1, ม.2, ม.3
184 เวียดนามน่ารู้ 20 7 ม.3
185 เศษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์และกฏหมาย 30 16 ม.4, ม.5, ม.6
186 เสริมบุคลิกด้วยเทคนิคที่หลากหลาย 25 8 ม.1, ม.2, ม.3
187 เหตุบ้านการเมือง 25 21 ม.1, ม.2, ม.3
188 แนะแนว 25 24 ม.4, ม.5, ม.6
189 โครงงานคณิต 25 1 ม.4, ม.5, ม.6
190 โครงงานคณิต ม.ปลาย 25 2 ม.4, ม.5, ม.6
191 โครงงานคณิต ม.ปลาย 25 8 ม.4, ม.5, ม.6
192 โครงงานคุณธรรม 25 3 ม.4, ม.5, ม.6
193 โครงงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 25 22 ม.4, ม.5, ม.6
194 โครงงานวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 25 3 ม.4, ม.5, ม.6
195 โครงงานวิทยาศาสตร์ เคมี 25 14 ม.4, ม.5, ม.6
196 โสตสุระ (รับสมัครเองติดต่อครูโดยตรง) 40 31 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
197 โอ้เอ้วิหารราย 25 14 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
198 ไม้ดอกไม้ประดับ 25 25 ม.1, ม.2, ม.3