ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ ยังไม่เปิด ใช้งาน
รายชื่อชุมนุมทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2560
No. ชื่อชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 180 ไอคิวคิดสนุก 22 21 ม.2
2 A-MATH 20 16 ม.3
3 A-MATH 2 24 12 ม.4, ม.5, ม.6
4 ASEAN Quiz 20 13 ม.4, ม.5, ม.6
5 Beauty Art 30 28 ม.4, ม.5, ม.6
6 CEFR Test 21 19 ม.2
7 China Only 20 9 ม.6
8 Crossword 25 11 ม.1
9 CROSSWORD 30 29 ม.4, ม.5, ม.6
10 DIY แสนสนุก 20 20 ม.1
11 DIY แสนสนุก 2 25 25 ม.3
12 English for AEC 20 9 ม.6
13 English for fun 20 7 ม.6
14 English Variety 20 19 ม.1
15 English ม.ปลาย 20 16 ม.4
16 ERROR 20 4 ม.5
17 GSP ม.ต้น 22 22 ม.2
18 GSP ม.ต้น 2 22 22 ม.3
19 Infographic D-Science 27 27 ม.2
20 Journey Journey 20 19 ม.2
21 M-CUT 40 37 ม.4, ม.5, ม.6
22 Math Box 20 15 ม.1
23 Math Series 30 9 ม.4, ม.5, ม.6
24 MATH WAR 20 14 ม.3
25 Origami 25 24 ม.1
26 Plern English 30 30 ม.3
27 Speliing Bees 20 17 ม.4, ม.5, ม.6
28 Spelling bee 20 2 ม.4, ม.5, ม.6
29 Sudoku 20 6 ม.1
30 Swimming (ม.ต้น) 45 44 ม.1, ม.2, ม.3
31 Swimming (ม.ปลาย) 45 36 ม.4, ม.5, ม.6
32 กองลูกเสือกองเกียตริยศ 45 41 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
33 การจัดค่ายพักแรม 20 7 ม.1
34 การปลูกไฮโดรโปนิกส์ 20 20 ม.2
35 การอ่านแนว PISA 20 18 ม.3
36 การแสดงทางวิทยศาสตร์ 30 18 ม.4, ม.5
37 คณิต ครูเบิ้ม 41 41 ม.1, ม.2, ม.3
38 คณิตคิดดี 20 18 ม.2
39 คณิตคิดสนุก 20 20 ม.1
40 คณิตคิดสนุก 2 40 34 ม.3
41 คณิตคิดสนุก 3 25 16 ม.4
42 คณิตคิดสนุก 4 20 2 ม.4, ม.5, ม.6
43 คณิตคิดสนุก 5 20 1 ม.6
44 คณิตศาสตร์ 20 9 ม.5
45 คณิตศาสตร์ 1 20 19 ม.3
46 คณิตศาสตร์ 2 30 15 ม.4
47 คณิตศาสตร์ 3 30 25 ม.4
48 คณิตศาสตร์ 4 20 12 ม.5
49 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 20 18 ม.3
50 คนรักษ์ศิลป์ 45 41 ม.3
51 คนวาดเขียน 35 31 ม.4
52 ครอสซิปคลับ (Clossip Club) 20 3 ม.6
53 คลินิคชีวิทยา 20 4 ม.4, ม.5, ม.6
54 คหกรรม 20 13 ม.5
55 คหกรรม 2 20 2 ม.5
56 คอมพิวเตอร์ 1 30 27 ม.1
57 คอมพิวเตอร์ 2 20 20 ม.2
58 คอมพิวเตอร์ 3 20 20 ม.3
59 คอมพิวเตอร์ 4 25 23 ม.3
60 คอมพิวเตอร์ 5 20 18 ม.4, ม.5, ม.6
61 คอมพิวเตอร์ 6 20 19 ม.4, ม.5, ม.6
62 คอมพิวเตอร์ 7 25 25 ม.4, ม.5, ม.6
63 คอมพิวเตอร์ ROBOT 30 30 ม.1, ม.2, ม.3
64 คำคม 30 28 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
65 คุ้มครองผู้บริโภค 20 13 ม.6
66 ค่ายอาสา 30 26 ม.4, ม.5, ม.6
67 งานถัก 10 10 ม.3
68 งานถัก 2 20 19 ม.3
69 งานถัก 3 15 10 ม.5
70 จิตสาธารณะ 15 15 ม.4, ม.5, ม.6
71 จิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม 20 20 ม.4, ม.5, ม.6
72 ชุมนุมร่วมกับครูครรชิต 0 0 ม.5
73 ชุมนุมร่วมกับครูในกลุ่มสาระ 0 0 ม.5
74 ช่างอุตสาหกรรม 30 30 ม.2
75 ซูโดกุ 20 12 ม.4
76 ซูโดกุ 2 30 16 ม.4
77 ดนตรีคลาสสิก/ออร์เคสตร้า 90 48 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
78 ดนตรีไทย (ม.ต้น) 30 26 ม.1, ม.2, ม.3
79 ดนตรีไทย (ม.ปลาย) 10 11 ม.4, ม.5, ม.6
80 ดาราศาสตร์ 20 20 ม.2
81 ติวเข้มภาษาจีน (รับเฉพาะคนที่มีพื้นฐาน) 3 2 ม.4, ม.5, ม.6
82 ทักษะชีวิต 20 20 ม.3
83 ทัศนศิลป์ 20 20 ม.4, ม.5, ม.6
84 ท่องอาขยานทำนองเสนะ 20 0 ม.4, ม.5, ม.6
85 ธนาคารโรงเรียน 20 18 ม.4, ม.5, ม.6
86 นักคิดนักอ่าน 41 41 ม.6
87 นักคิดสร้างสรรค์ 30 28 ม.2
88 นักดาราศาสตร์ 40 40 ม.5, ม.6
89 นักบินน้อย 31 30 ม.2
90 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ 20 3 ม.6
91 นักสะสม 20 16 ม.4, ม.5, ม.6
92 นักสะสม 2 20 20 ม.3
93 นักสื่อสาร 25 1 ม.5
94 นักอนุรักษ์ตัวน้อย 25 9 ม.1
95 นักออกแบบ 25 21 ม.1
96 นาฏศิลป์/ดนตรีพื้นบ้าน 60 46 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
97 นานาประดิษฐ์ 20 14 ม.4, ม.5, ม.6
98 นานาสาระ 20 15 ม.5
99 นานาสาระ ม.ปลาย 25 21 ม.5
100 บาสเกสบอล 45 45 ม.1, ม.2, ม.3
101 ประชาสัมพันธ์ ม.ต้น 25 23 ม.2
102 ประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย 25 4 ม.4, ม.5, ม.6
103 ประดิษฐ์วิทยา 20 19 ม.3
104 ประวัติศาสตร์ 20 19 ม.3
105 ปริศนาพาสนุก 25 23 ม.4, ม.5, ม.6
106 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 20 13 ม.1
107 ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 21 21 ม.1
108 พระพุทธศาสนา 25 9 ม.4, ม.5, ม.6
109 พัฒนาจิต 25 24 ม.4
110 พับกระดาษ 20 19 ม.6
111 ฟิสิกส์ ICT 25 16 ม.4, ม.5, ม.6
112 ฟุตซอล 25 20 ม.1, ม.2, ม.3
113 ฟุตบอล 100 66 ม.1
114 ภาพยนต์สะท้อนชีวิต 30 29 ม.1
115 ภาษาฝรั่งเศลน่ารู้ 20 21 ม.4, ม.5, ม.6
116 ภาษาพาสนุก 20 7 ม.1
117 ภาษาพาสนุก 2 25 25 ม.2
118 ภาษาอังกฤษกับเพลง 20 20 ม.3
119 ภาษาเวียดนาม 20 0 ม.5
120 ภาษาไทยกับเพลงพื้นบ้าน 20 7 ม.4, ม.5, ม.6
121 มัคคุเทศน์จิตอาสา 20 15 ม.4, ม.5, ม.6
122 ยุวกวี 20 0 ม.4, ม.5, ม.6
123 ยุวบรรณารักษ์ 21 18 ม.1, ม.2, ม.3
124 รถประหยัดน้ำมัน 10 9 ม.3, ม.4
125 รักการอ่าน 20 19 ม.3
126 รักท้องถิ่นของเรา 21 20 ม.2
127 รักบี้ฟุตบอล 30 14 ม.4, ม.5, ม.6
128 รักบี้ฟุตบอล ม.ต้น 34 33 ม.1, ม.2, ม.3
129 รักษาดินแดน 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
130 รักษาดินแดน 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
131 รักษาดินแดน 0 0 ม.5
132 รักษาดินแดน 0 0 ม.5
133 รักษาดินแดน ปี 1 450 74 ม.4
134 รักษาดินแดน ปี2 350 241 ม.5, ม.6
135 รักษาดินแดน ปี3 268 193 ม.6
136 รักษ์ประวัติศาสตร์ 25 17 ม.4
137 รักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ต้น 20 12 ม.1
138 ลีลาศ 10 9 ม.4, ม.5, ม.6
139 วงโยธวาทิต 50 12 ม.1, ม.2, ม.4
140 วงโยธวาทิต 2 20 15 ม.1, ม.2, ม.4
141 วัฒนธรรมจีน 25 23 ม.1
142 วัฒนธรรมฝรั่งเศล 20 8 ม.4, ม.5, ม.6
143 วัฒนธรรมไทย 20 20 ม.2
144 วัฒนธรรมไทยสู่นันทนาการ 20 4 ม.1
145 วิทยาศาสตร์ 4 35 17 ม.4, ม.5, ม.6
146 วิทย์คิดสนุก 30 30 ม.4, ม.5, ม.6
147 วิทย์สร้างสรรค์ 20 20 ม.2
148 วิทย์สู่อาชีพ 20 2 ม.6
149 วิ่งเพื่อสุขภาพ 20 17 ม.4
150 ศิลป์สร้างสรรค์ 20 14 ม.4, ม.5, ม.6
151 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 20 19 ม.1
152 สนุกกับวิทยาศาสตร์ 1 20 17 ม.4, ม.5, ม.6
153 สนุกกับวิทยาศาสตร์ 2 20 19 ม.4
154 สนุกกับวิทยาศาสตร์ 3 20 18 ม.4, ม.5, ม.6
155 สวนในภาชนะ 30 24 ม.3
156 สังคมยุคใหม่ 25 20 ม.6
157 สารานุกรมไทย 30 27 ม.1
158 สืบสานอาหารท้องถิ่น 20 19 ม.2
159 สืบสานอาหารท้องถิ่น 2 25 19 ม.3
160 สุขศึกษาน่ารู้ 25 25 ม.3
161 หนังสือคือเพื่อน 20 20 ม.1
162 หนังสือเล่มเล็ก 20 5 ม.5
163 หมากรุกไทย 25 21 ม.4, ม.5, ม.6
164 หมากล้อม 30 28 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
165 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 20 20 ม.2
166 อย. น้อย 25 22 ม.4, ม.5, ม.6
167 ออกแบบสิ่งพิมพ์ 20 15 ม.1
168 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 20 3 ม.4, ม.5, ม.6
169 ุภาษาญี่ปุ่น 20 15 ม.4, ม.5, ม.6
170 เกมคณิตศาสตร์ 20 19 ม.2
171 เขียนเว็บ 23 23 ม.1, ม.2, ม.3
172 เขียนเว็บ 2 20 17 ม.4
173 เคมีสร้างสรรค์ 26 26 ม.5, ม.6
174 เคมีในชีวิตประจำวัน 20 1 ม.4, ม.5, ม.6
175 เครือข่ายความดีวิถีพอเพียง 32 25 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
176 เคหะพยาบาล 25 15 ม.1
177 เปตอง 25 21 ม.4, ม.5, ม.6
178 เปิดชุมนุมร่วมกับครูกลุ่มสระ 0 0 ม.1
179 เปิดชุมนุมร่วมกับครูสาวิตรี 0 0 ม.1
180 เปิดชุมนุมร่วมกับครูสิทธิมนต์ 0 0 ม.1
181 เหตุบ้านการเมือง 20 19 ม.1, ม.2, ม.3
182 แนะแนว 20 20 ม.5
183 โครงงานคณิตศาตร์ ม.ปลาย 20 9 ม.4, ม.5, ม.6
184 โครงงานคณิตศาตร์ ม.ปลาย 2 20 2 ม.5
185 โครงงานวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 20 12 ม.4, ม.5, ม.6
186 โครงงานวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 20 3 ม.4, ม.5, ม.6
187 โครงงานวิทย์ (ชีวิทยา) 2 20 17 ม.4, ม.5, ม.6
188 โครงานวิทยาศาสตร์ (เคมี) 20 15 ม.4, ม.5, ม.6
189 โสตสุระ 22 22 ม.1, ม.2, ม.3
190 โสตสุระ 15 9 ม.4, ม.5, ม.6
191 โอ้เอ้วิหารราย 30 27 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
192 ไม้ดอกไม้ประดับ 30 15 ม.1