ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


เปิดให้นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย ใช้งาน ( ม.1 - ม.6 )
รายชื่อชุมนุมทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2562
No. ชื่อชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 A-Math 24 5 ม.4, ม.5, ม.6
2 A-Math 24 24 ม.1, ม.2, ม.3
3 ASEAN QUIZ 20 7 ม.5
4 Bring Up English 20 5 ม.1, ม.2, ม.3
5 CEFR TEST 10 7 ม.1, ม.2, ม.3
6 CEFR TEST 10 6 ม.4, ม.5, ม.6
7 Chem? Chem. 20 2 ม.4, ม.5, ม.6
8 Crossword 20 19 ม.1, ม.2, ม.3
9 CROSSWORD 25 21 ม.4, ม.5, ม.6
10 English Clinic 20 18 ม.1, ม.2, ม.3
11 English for AEC 20 2 ม.6
12 English For Fun 20 7 ม.6
13 English Variety 20 14 ม.1
14 General English 20 15 ม.4, ม.5, ม.6
15 GSP ม.ต้น 20 14 ม.1, ม.2, ม.3
16 GSP ม.ต้น 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
17 IT DIY 20 20 ม.4, ม.5, ม.6
18 IT DIY 20 18 ม.1, ม.2, ม.3
19 Math for You 20 3 ม.1
20 Plern English 20 12 ม.1, ม.2, ม.3
21 Public Speaking 20 8 ม.4, ม.5, ม.6
22 Science Board Game :เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้ 20 11 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
23 Spelling Bee 20 5 ม.4, ม.5, ม.6
24 Spelling Bees 40 32 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
25 Story จีน 20 18 ม.4, ม.5, ม.6
26 Sudoku 21 20 ม.1, ม.2, ม.3
27 การอ่านตามแนว Pisa 25 7 ม.1, ม.2, ม.3
28 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 20 6 ม.3, ม.4
29 การ์ตูน 27 27 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
30 กีฬาเปตอง 30 30 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
31 คณิตครูธัญวรัตม์ 20 3 ม.1, ม.2, ม.3
32 คณิตครูเบิ้ม 53 51 ม.1, ม.2, ม.3
33 คณิตครูเอมอร 20 6 ม.4, ม.5, ม.6
34 คณิตคิดดี 20 17 ม.1, ม.2, ม.3
35 คณิตคิดสนุก 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
36 คณิตคิตสนุก 30 30 ม.1, ม.2, ม.3
37 คณิตศาสตร์ 20 9 ม.4, ม.5, ม.6
38 คณิตศาสตร์ 20 5 ม.4, ม.5, ม.6
39 คณิตศาสตร์ 30 2 ม.4, ม.5, ม.6
40 คณิตศาสตร์ 20 6 ม.4, ม.5, ม.6
41 คณิตศาสตร์ 20 5 ม.5
42 คณิตศาสตร์ 5 20 4 ม.5
43 คณิตในชีวิตจริง 20 12 ม.1, ม.2, ม.3
44 คนวาดเขียน 25 24 ม.4, ม.5, ม.6
45 ครูเกษียณ คู่กับคุณครู 0 0 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
46 ครูเกษียณ คู่กับคุณครู........ 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
47 ครูเกษียณ คู่กับคุณครู........ 0 0 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
48 ครูเกษียณ คู่กับคุณครู........ 0 0 ม.4, ม.5, ม.6
49 ครูเกษียณ คู่กับคุณครูรุ่งอรุณ 0 0 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
50 ครูเกษียณ คู่กับคุณครูสฤษดิ์ 0 0 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
51 คอมพิวเตอร์ 20 20 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
52 คอมพิวเตอร์ 20 21 ม.1, ม.2, ม.3
53 คอมพิวเตอร์ 21 20 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4
54 คอมพิวเตอร์ 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
55 คอมพิวเตอร์ 22 22 ม.1, ม.2, ม.3
56 คอมพิวเตอร์ครูกวิตา 20 19 ม.1, ม.2, ม.3
57 คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ 15 15 ม.2
58 คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ 20 20 ม.1
59 คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ 16 16 ม.3
60 คุณนะทำ 20 18 ม.1, ม.2, ม.3
61 คุ้มครองผู้บริโภค 20 8 ม.6
62 งานคหกรรม 22 22 ม.1
63 งานถัก 20 19 ม.3
64 งานถัก 3 20 2 ม.3
65 จิตสาธารณะ 25 19 ม.4, ม.5
66 จิตอาสาเพื่อพัฒนาฯ 50 35 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
67 ชีววิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 20 17 ม.4
68 ช่างอุตสาหกรรม 31 29 ม.1, ม.2, ม.3
69 ซูโดกุ 34 34 ม.4, ม.5, ม.6
70 ญี่ปุ่นน่ารู้ 20 6 ม.6
71 ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน 60 50 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
72 ดนตรีคลาสสิกวงออเคสตร้า 50 34 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
73 ดนตรีไทย 100 35 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
74 ดาราศาสตร์ 20 9 ม.6
75 ตะกร้อ 35 34 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
76 ถอดรหัสไทย 20 6 ม.1, ม.2, ม.3
77 ทักษะชีวิต 20 8 ม.3
78 นักคิดนักอ่าน 45 44 ม.6
79 นักดาราศาสตร์ 25 6 ม.5
80 นักบินน้อย 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
81 นักฟิสิกส์ ICT 25 1 ม.4, ม.5, ม.6
82 นักสะสม 25 7 ม.4, ม.5, ม.6
83 นักอนุรักษ์ตัวน้อย 20 10 ม.1
84 นักออกแบบ 20 18 ม.1
85 นักโภชนาการ 20 17 ม.4, ม.5, ม.6
86 นายช่างชวนเชื่อม 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
87 นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 25 24 ม.4, ม.5, ม.6
88 บาสเกตบอล 42 42 ม.1, ม.2, ม.3
89 ประชา 20 19 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
90 ประชาสัมพันธ์ 20 8 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
91 ประดิษฐ์สร้างสรรค์งานเกษตร 20 20 ม.4, ม.5, ม.6
92 ปริศนาพาสนุก 25 22 ม.4, ม.5, ม.6
93 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 25 11 ม.1, ม.2, ม.3
94 ฝรั่งเศสครูศศิวิมล 20 9 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
95 พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 20 14 ม.3
96 พัฒนาจิต 25 16 ม.4, ม.5, ม.6
97 พับกระดาษ 25 24 ม.4, ม.5, ม.6
98 ฟิสิกส์กับชีวิตประจำวัน 20 8 ม.4, ม.5, ม.6
99 ฟุตซอล 32 30 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
100 ฟุตบอล 64 64 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4
101 ภาษา PAZA 25 3 ม.2
102 ภาษาจีน 20 10 ม.4
103 ภาษาญี่ปุ่น 20 2 ม.4
104 ภาษาพาไป 20 5 ม.1, ม.2, ม.3
105 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 20 17 ม.2
106 ภาษาไทยครูบุษบา 20 7 ม.1, ม.2, ม.3
107 มัคคุเทศก์จิตอาสา 25 3 ม.4, ม.5, ม.6
108 ยุวบรรณารักษ์ 25 24 ม.1, ม.2, ม.3
109 รถยนต์ประหยัดน้ำมัน 0 0 ม.1, ม.2, ม.3
110 รักการอ่าน 25 3 ม.3
111 รักท้องถิ่นของเรา 25 10 ม.1, ม.2, ม.3
112 รักบี้ฟุตบอล 35 31 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
113 รักษาดินแดน ปี1 300 240 ม.4, ม.5
114 รักษาดินแดน ปี2 250 201 ม.5, ม.6
115 รักษาดินแดน ปี3 280 242 ม.6
116 ลดโลกเลอะ 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
117 ลีลาศ 30 1 ม.4, ม.5, ม.6
118 ลูกเสือกองเกียรติยศ 40 31 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
119 วงดนตรีสตริงและสมัยนิยม 40 23 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
120 วรรณคดีไทย 25 12 ม.4, ม.5, ม.6
121 วัฒนธรรมญี่ปุ่น 20 5 ม.4
122 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 25 12 ม.4, ม.5, ม.6
123 วัฒนธรรมไทยไร้ทุจริต 20 2 ม.1, ม.2, ม.3
124 วิทยาศาสตร์ 20 19 ม.1, ม.2, ม.3
125 วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 20 5 ม.4, ม.5, ม.6
126 วิทยาศาสตร์ครูกษมา 20 3 ม.4, ม.5, ม.6
127 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 20 20 ม.1
128 วิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 20 3 ม.4, ม.5, ม.6
129 วิทย์คิดสนุก 30 22 ม.4, ม.5, ม.6
130 วิทย์สร้างสรรค์ 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
131 ศิลปะครูประเสริฐสิทธิ์ 25 24 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
132 สนุกกับวิทยาศาสตร์ 3 20 20 ม.4, ม.5, ม.6
133 สนุกกับสารคดี 20 19 ม.4, ม.5, ม.6
134 สรภัญญะ 20 1 ม.4, ม.5, ม.6
135 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
136 สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 25 23 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
137 สังคมครูธรรศ์พงษ์ 25 23 ม.4, ม.5, ม.6
138 สังคมครูนิชานันท์ 25 23 ม.4, ม.5, ม.6
139 สังคมครูมยุรี 25 24 ม.4, ม.5, ม.6
140 สังคมยุคใหม่ 25 13 ม.4, ม.5, ม.6
141 สารานุกรมไทย 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
142 สิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรน์ 2 20 19 ม.4
143 สีสรรเคมี 20 15 ม.4, ม.5, ม.6
144 สุขศึกษาน่ารู้ 30 18 ม.1, ม.2, ม.3
145 หนังสือคือเพื่อน 20 8 ม.1
146 หมากล้อม 30 28 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
147 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 20 19 ม.2, ม.3
148 อย.น้อย 30 29 ม.1, ม.2, ม.3
149 ออกแบบสิ่งพิมพ์ 20 19 ม.1, ม.2, ม.3
150 อังกฤษครูอุษา 20 7 ม.1, ม.2, ม.3
151 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 20 4 ม.4, ม.5, ม.6
152 อานาปนสติ 20 12 ม.3
153 อาสาจราจร 25 6 ม.1, ม.2, ม.3
154 เกมคำคม(เกมต่อักษรภาษาไทย) 30 27 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
155 เกมจินตคณิต​คิดเลขเร็ว​ 22 22 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5
156 เกษตร 21 21 ม.1, ม.2, ม.3
157 เขียนเว็บ 37 36 ม.4, ม.5, ม.6
158 เขียนโปรแกรมบนเว็บ 20 18 ม.4, ม.5, ม.6
159 เคมีในชีวิตประจำวัน 20 6 ม.4, ม.5, ม.6
160 เครือข่ายความดีวิถีพอเพียง 25 14 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
161 เคหพยาบาล 20 18 ม.4
162 เคหะพยาบาล 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
163 เปิดโลกมังกร 20 18 ม.4, ม.5, ม.6
164 เล็กๆเปลี่ยนโลก 20 7 ม.4, ม.5, ม.6
165 เวทคณิต 20 9 ม.1, ม.2, ม.3
166 เวียดนามน่ารู้ 20 13 ม.5
167 เหตุบ้านการณ์เมือง 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
168 แนะแนว ม.ต้น 25 7 ม.1, ม.2, ม.3
169 แนะแนวศึกษาต่อ ม.6 30 30 ม.6
170 แนะแนวสร้างสรรค์ 26 25 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
171 แบดมินตัน----- 28 28 ม.1, ม.2, ม.3
172 โครงงานคณิตศาสตร์ 20 3 ม.4, ม.5, ม.6
173 โครงงานคณิิต 20 1 ม.4, ม.5, ม.6
174 โครงงานวิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ ) 20 12 ม.4, ม.5, ม.6
175 โครงงานวิทยาศาสตร์ ( เคมี ) 20 20 ม.4, ม.5, ม.6
176 โครงงานวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา ) 20 20 ม.4, ม.5, ม.6
177 โครงงานวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 20 17 ม.4, ม.5, ม.6
178 โยธวาทิต 100 23 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
179 โสตสุระ 30 29 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
180 โอ้เอ้วิหารราย 25 25 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
181 ไม้ดอกไม้ประดับ 20 20 ม.1, ม.2, ม.3