index 01
  index 03  
 index 05  index 06  index 07

**ม.1 ม.4 ให้ใส่ username : เลขประจำตัว   pass: รหัสบัตรประชาชน
ระบบจะให้ใส่เลขประชาชนเพื่อเป็นรหัสเข้าระบบต่อไป

**วิชาเลือก ม.4 ม.5 การเลือกต้องไม่ซ้ำรหัสวิชา

ห้ามกด F5 หรือ refresh รัวๆ มิฉะนั้นจะโดน Server Block วิธีการแก้ไขถ้าโดน Block ต้องไปถอดปลั๊ก Router เพื่อเชื่อมต่อใหม่ ์

ติดต่อผู้ดูแล : ครูศุภชัย ราชนู ( 087-0131916)  ครูยอดชาย เพียรดี (090-3723061)