index 03  
 index 05  index 06  index 07

5/3-5/8 และ 4/3-4/8 เลื่อนเปิดวิชาเลือกเพิ่มเติม ในวันอังคาร 21 พ.คเวลา 18.00 น.
**ม.1 ม.4 
1.ให้ใส่ username : เลขประจำตัว   pass: ; ไม่ต้องใส่
2.ระบบจะให้ใส่เลขประชาชนเพื่อเป็นรหัสเข้าระบบต่อไป

**วิชาเลือก ม.4 ม.5 การเลือกต้องไม่ซ้ำรหัสวิชา

ห้ามกด F5 หรือ refresh รัวๆ มิฉะนั้นจะโดน Server Block วิธีการแก้ไขถ้าโดน Block ต้องไปถอดปลั๊ก Router เพื่อเชื่อมต่อใหม่ ์

ติดต่อผู้ดูแล : ครูศุภชัย ราชนู ( 087-0131916)  ครูยอดชาย เพียรดี (090-3723061)