index 03  
 index 05  index 06  index 07


1.ให้ใส่ username : รหัสนักเรียน   pass: ; รหัสบัตรประชาชน
2.กรณีจำรหัสไม่ได้ ให้ กดไปที "ลืมรหัส" และให้กรอกรายละเอียด ระบบจะแจ้งรหัส

 

ห้ามกด F5 หรือ refresh รัวๆ มิฉะนั้นจะโดน Server Block วิธีการแก้ไขถ้าโดน Block ต้องไปถอดปลั๊ก Router เพื่อเชื่อมต่อใหม่ ์

ติดต่อผู้ดูแล : ครูศุภชัย ราชนู ( 087-0131916)  ครูยอดชาย เพียรดี (090-3723061)